Diclaimer

De SiteBuilder website is gemaakt en wordt onderhouden door X-site Internet Services, gevestigd te Groesbeek, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09108241.

Alle vermelde producten op deze website en/of diensten worden door Artvertex Inc (een vennootschap gevestigd in New York, Verenigde Staten) aangeboden. U bestelt uw producten en/of diensten altijd rechtstreeks bij Artvertex Inc.
Uw betaling wordt, zonder tussenkomst van SiteBuilder, door Artvertex Inc afgehandeld.

De productbeschrijvingen, prijsgegevens en overige informatie op de website van SiteBuilder worden geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd samengesteld op basis van de verstrekte gegevens van Artvertex Inc, de leverancier van het product of de dienst. SiteBuilder kan geen garantie geven dat deze informatie juist is.

SiteBuilder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van, of voortvloeiende uit, het gebruik van de website van SiteBuilder, of de vermelde informatie op de website van SiteBuilder.

SiteBuilder verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is vooralsnog experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Bij vragen en/of klachten over de op de website van SiteBuilder vermelde producten en/of diensten, en/of een door u gekocht product via de website van SiteBuilder, en/of de betaling van uw aankoop neemt u rechtstreeks contact op met Artvertex Inc via de Engelstalige website www.Template-Help.com.

U zal SiteBuilder, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer zonder voorafgaande waarschuwing aan te passen.